• Dejavnost
  • O-hipnozi
  • Medicinska-hipnoza
  • Profesor

Hipnoterapija v ožjem pomenu besede

Ker je zdravljenje nekaterih psihično in socialno pogojenih bolezni in motenj z različnimi zdravili in tudi psihoterapijo dolgotrajno, trajajoče tudi leta, je prišlo v svetu do težnje, da se to zdravljenje skrajša s pomočjo jedrnate kratkotrajne psihoterapije »brief therapy«. V tej želji uporablja psihoterapija tudi pomoč hipnoze, govorimo o hipnoterapiji.