• Dejavnost
  • O-hipnozi
  • Medicinska-hipnoza
  • Profesor

Hipnoza v terapevtske namene v medicini

V širšem pomenu besede je vsaka medicinska pomoč, ki jo dajemo v hipnotičnem stanju hipnoterapija. Za psihično in fizično relaksacijo, Veliko se uporablja za zmanjševanje in odstranjevanje različnih vrst bolečin.

V ožjem pomenu besede pa pomeni hipnoterapija psihoterapijo v hipnotičnem stanju.