• Dejavnost
  • O-hipnozi
  • Medicinska-hipnoza
  • Profesor

Kaj je hipnoterapija

Po Wrightu je hipnoterapija terapevtska uporaba hipnotičnega stanja zavesti, kot del psihoterapevtske intervencije, z namenom okrepiti učinkovitost klientove sprejemljivosti za psihoterapijo. Pogoji, ki jih vzpostavimo z indukcijo hipnoze ter s fenomenologijo hipnotičnega stanja, so združljivi s cilji in orientacijami večine sistemov psihoterapije. V hipnotičnem stanju se ustvari psihološka klima, v kateri pričenja subjekt verjeti oziroma verjame v spremembe; ustvari se stanje, kjer se lahko izkušnje sprememb doživljajo v predstavah in fantazijah; pospešuje se zaupanje med subjektom in terapevtom, kar pogojuje nadaljevanje napredka in privede do vedenjskih sprememb v resničnem življenju.

Spremembe pri individuumu dobimo s pomočjo treh splošnih načinov komuniciranja: z direktnimi sugestijami, s predstavo končnih rezultatov ter z uporabo metafor.