• Dejavnost
  • O-hipnozi
  • Medicinska-hipnoza
  • Profesor

Koga lahko hipnotiziramo?

Hipnotizirati se da pravzaprav, do neke določene stopnje, vsako osebo, ki v to privoli. Hipnozo se da doseči pri triletnem otroku in pri starih ljudeh. Na splošno se da bolje hipnotizirati inteligentne ljudi, tu je seveda problem motivacije. najbolje se da hipnotizirati otroke stare od sedem do štirinajst let.