• Dejavnost
  • O-hipnozi
  • Medicinska-hipnoza
  • Profesor

Kratka zgodovina

Hipnoza je človeški fenomen in je stara toliko kot človek. Uporabljali so jo v Egiptu pred 3000 leti. Uporabljali so jo v grških preročiščih, perzijski magi, hindujski fakirji in indijski jogiji. Prvi zapis o hipnozi je, po Eskulapu, spanje v templjih v Egiptu in Grčiji.

V srednjem veku s strani katoliške cerkve hipnoza v Evropi ni bila dovoljena, zato so jo več ali manj uporabljali le odrski hipnotizerji. Imela je pridih okultnosti (skrivne moči).

Franz Anton Mesmer (1775) je prvi podal naturalistično razlago hipnoze. Hotel je eliminirati pridih okultnosti in je razlagal trans. Uporabljal je teorijo o živalskem magnetizmu.

Interes za hipnozo je bil majhen do leta 1880, ko je nevrolog Charcot povezal sprejemljivost za hipnozo s patologijo, predvsem s histerično nevrotičnostjo. Liebeault in Bernheim sta v Franciji močno popularizirala uporabo hipnoze v terapevtske namene. Menila sta v nasprotju s Charchojem, da je to normalno ponašanje, poudarila sta moč sugestije.

Sigmund Freud je v letu 1885 prišel v Pariz študirat s Charchojem in Liebeaultom. V svojih prvih študijah je razvil koncept represije in podzavesti v hipnozi. Kasneje je odvrgel hipnozo in razvil tehniko svobodnih asociacij in strukture, ki jo je poimenoval psihoanaliza.

Hatfield je skoval izraz hipnoanaliza. Med prvo svetovno vojno, je delal s primeri amnezije in paralize. Uporabljal je regresijske tehnike, da je pomagal svojim pacientom razkriti relativno zgodnje travmatične izkušnje.

Po prvi svetovni vojni sta pomembna za raziskovalno delo Platonov in Pavlov. Pavlov je trdil, da je hipnoza pogojni refleks.

Velika imena po drugi svetovni vojni sta Hilgard in Orne, ki sta raziskovala predvsem na področju psihologije ter veliki praktik MiltonErikson.

Znane osebnosti, uporabniki hipnoze : Goethe, Chopin, Tomas Edison. Nikola Tesla, Rachmaninov. Henry Ford, Albert Einstein, Winston Churchill, Jackie Kennedy, Kevin Costner.