• Dejavnost
  • O-hipnozi
  • Medicinska-hipnoza
  • Profesor
Medicinska-hipnoza-v-sloveniji

Medicinska hipnoza v Sloveniji

V Sloveniji smo ustanovili pri Slovenskem zdravniškem društvu leta 1979 Sekcijo za klinično in eksperimentalno hipnozo in leta 1980 organizirali II. Evropski kongresa hipnoze v Dubrovniku. Sekcija je štela okoli 120 članov, zdravnikov in psihologov. Leta 2007 pa smo ustanovili Društvo za medicinsko hipnozo Slovenije (DMHS), ki je povzelo kodes etike po kodeksu etike evropskega združenje EHS, ki ne dovoli izobraževanje laikov v hipnozi. V okviru društva potekajo tečaji hipnoze za zdravnike, psihologe ter nekatere druge zdravstvene delavce, ki delajo pod okriljem zdravnika.

Prof Pajntar je sodeloval v različnih odborih svetovnega združenja za hipnozo IHS, s somišljeniki in Evrope je nato sodeloval pri ustanovitvi Evropskega združenja za hipnozi EHS ter dobil organizacijo evropskega kongresa in bil predsednik združenja. Evropsko združenje za hipnozo v psihoterapiji in psihosomatiki pa mu je podelilo zlato plaketo za napredek hipnoze v Evropi. Je častni član dveh italijanskih strokovnih združenj.

Leta 1962 smo pričeli (Pajntar) v Sloveniji s klinično uporabo hipnoze in sicer za zmanjševanje bolečin pri porodu, Od takrat naprej skuša prof. Pajntar v Sloveniji širiti znanje in pomen uporabe hipnoze v medicini preko medijev, predavanj ter s pisano besedo. Po začetnih uspehih poroda v hipnozi je zanimanje pri nosečnicah in zdravstvenem kadru zelo poraslo. Organizirali smo tečaje hipnoze za ginekologe in porodničarje. Leta 1972 je rodilo v Kranjski porodnišnici 20% (cca 600) vseh porodnic v hipnozi.

V tem času so prirejali tečaje hipnoze za psihologe in zdravnike. Psihologa dr Janez Rojšek in dr Maks Tušek sta bila pobudnika za uporabo hipnoze v športu, Nevrokirurg Miloš Remic, dr- med. je uporabljal hipnozo pri amneziji po poškodbah glave. Psiholog dr Tone Pačnik je uporabljal hipnozo pri delu z adolescenti.

Raziskovalno delo v rehabilitaciji

Hipersugestija in nevromišična dejavnost

V sodelovanju z elektroniki–biomedicinci in fiziatri je raziskoval vpliv hipersugestije v hipnozi na nevromišično dejavnost pri zdravih ljudeh in bolnikih z različnimi lokomotornimi težavami.

a) Vpliv hipersugestije na spontano in električno stimulirano delovanje motoričnih živcev in mišic

V poglobljenem raziskovanju EMG dejavnosti ter grobe mišične sile so ugotovili, da se, z uporabo različnih sugestij v hipnozi, lahko spremeni velikost spontane in električno izzvane kontrakcije različnih mišic pri zdravih ljudeh in bolnikih s paretičnimi mišicami. Ugotovili so tudi, da je hipersugestija pomembna pri utrujanju mišice, tako pri spontano ali električno izzvanih kontrakcijah. Z akademikom prof.dr. Vodovnikom je sodeloval tudi pri graditvi matematičnega modela krčenja mišic v hipnozi pri hemiparetičnih bolnikih (IEEET Sys Man Cyb). S prof. dr.Roškarjevo pa je ugotavljal vpliv hipnotične sugestije na motorično ekscitacijo. Kot vodilni strokovnjak za elektrofiziološke raziskave v hipnozi je bil naprošen, da je v knjigi Modern Trends in Hypnosis (1985) objavil prispevek: Some neuromuscular phenomena in hypnosis.

b) Vpliv hipersugestije na delovanje reinerviranih mišic

S sugestijo v hipnozi mu je uspelo po različnih perifernih živčnih poškodbah izzvati pozabljen motorični odgovor, ojačati nevromišični odgovor pri električni in spontano izzvani kontrakciji tako, da je bila v procesu rehabilitacije vzpostavljena tudi kompletna dejavnost prizadete okončine (Int J Clin Exp Hypn).

c) Vpliv hipersugestije na rehabilitacijo hemiparetičnih bolnikov in bolnikov z lumboishialgijo

S sugestijo v hipnozi so do 37krat povečali mišično moč paretičnih okončin. Raziskovali so izboljšanje tako s strani motoričnega odgovora posameznih mišic kot tudi s študijo hoje. Rehabilitacija bolnikov z lumboishialgijo je bila pod vplivom različnih sugestij v hipnozi veliko krajša.

d) Vpiv hipersugestije na delovanje sečnega mehurja pri ženskah

Raziskovali so vpliv in izboljšanje urinske inkontinence s pomočjo sugestij v hipnozi.

Prof Pajntar je kmalu po uvedbi hipnoze za lajšanje bolečin pričel s hipnoterapijo pri različnih psihičnih, psihosomatskih in somatskih obolenjih ter na mnogih drugih področjih uporabe hipnoze.

V Sloveniji je v zadnjih letih kar nekaj hipnoterapevtov, ki so učenci resnih prizadevanj učenja hipnoterapevtskih veščin na tećajih ki jih prireja Društvo za medicinsko hipnozo Slovenije pod vodstvom Prof Pajntarja.Nekateri ustrezno izobraženi so pridobili ustrezno znanje tudi izven Slovenije. Na želost pa se pojavlja v zadnjem času v Sloveniji veliko laičnih hipnotizerjev-hipnoterapevtov, ki jim ob pomanjkanju medicinsko psiholoških predznanj manjka tudi etičnost.