• Dejavnost
  • O-hipnozi
  • Medicinska-hipnoza
  • Profesor

Miti in zgrešena mnenja

Eno od napačnih mišljenj je tisto, ki ga je propagiral svetovno znani slovenski odrski hipnotizer Svengali, da subjekt izgubi v hipnozi pregled nad zavestjo ter da ima hipnotizer skoraj popolno moč nad subjektom, da človek v hipnozi izgubi kontrolo nad samim seboj. Dejstvo je, da ne prihaja do kontrole zavesti s strani hipnotizerja, temveč da ta zgradi pri subjektu zaupanje in sodelovanje.

V preteklosti so menili, da je lahko hipnotizirati osebo, ki ima slabo voljo. Dejstvo je, da so lahko inteligentne osebe, ki so dobro motivirane veliko bolje hipnotizirane.

Pogosto mišljenje je, da hipnotizirana oseba prizna globoke skrivnosti s katerimi se lahko potem drugi igrajo. Resnica je, da se oseba v hipnozi zaveda kaj govori in da ne reče ničesar, kar ne želi. Ljudje v hipnozi nadaljujejo z zaščito svojih interesov.

Paciente je velikokrat strah, da ne bodo dosegli dovolj globoke hipnoze, zato moramo pacienta vedno podučiti pred hipnozo, da bodo vse slišali, da bodo samo v stanju globoke relaksacije, da je biti hipnotiziran enostavno. Nekateri imajo predstavo, da niso bili hipnotizirani, ker niso izgledali tako kot so to videli pri odrski hipnozi ali na televiziji.