• Dejavnost
  • O-hipnozi
  • Medicinska-hipnoza
  • Profesor

Najnovejša definicija iz leta 1995, ki jo je na podlagi akademske psihologije izdelalo in ubliciralo Society for psychological Hypnosis American Psychological Association meni, da je hipnoza duševno (mentalno) stanje (to state theory) ali udejanjanje vloge domišljije (to non-state theory)

To stanje se običajno vpelje (inducira) s hipnotično indukcijo, ki je običajno sestavljena iz serije preliminarnih navodil in sugestij. Najnovejše raziskave kažejo, da je hipnoza budno stanje z usmerjeno pozornostjo, povečano sugestibilnostjo in zmanjšano zunanjo zavestnostjo.

To stanje lahko doseže v hipnotični indukciji večina ljudi, ki so pravilno motivirani in imajo pravilna stališča do nje.

Trans imenujemo katerokoli stanje zavesti, kjer ima oseba zoženo usmerjeno pozornost. Tipičen je trans, ki ga inducira hipnotizer v posebnem postopku imenovanem hipnotična indukcija (pozitivni trans). Poznamo tudi veliko drugače induciranih transov. Te lahko inducira glasba, ples, religija, različne substance itd. (negativni trans). Ker imajo ljudje lahko negativen odnos do takega transa, jih lahko, vsaj nekatere, beseda trans in da bodo v transu, moti.

Hipnotično stanje se lahko vzpostavi v procesu relaksacije, s preusmeritvijo pozornosti, z disociacijo, z željami in pričakovanji. Vse to je pogojeno s subjektovo predstavljivostjo (imaginacijo). Hipnozo si lahko predstavljamo kot stanje intenzivne relaksacije in koncentracije, pri katerem se zavest-mišljenje oddalji od vsakodnevnih skrbi. V tem sproščenem stanju lahko podzavest kreativno odgovarja na sugestije in fantazije. Lahko se osredotočiš na stvari, ki jih želiš spremeniti in na načine, kako lahko to najbolje storiš, sproščeno, brez analitičnih in tesnobnih razmišljanj.

Hipnoza je naravno ponavljajoč fenomen in jo je doživel že skoraj vsakdo v različnih dnevnih situacijah kot je gledanje televizije, poslušanje glasbe, pri avtomatični vožnji po cesti z avtom itd.

Vrste hipnoze
Odrska, medicinska (klasična in Eriksonova) ter avtohipnoza.